INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Příjem vzorků vody:
Pondělí a úterý: 8.00 – 15.30 hod.
Středa: 8.00 - 11.00 hod.

Pracovní doba laboratoře:
Pondělí až čtvrtek: 8.00 - 15.30 hodin (po dohodě do 18 hod.)
Pátek: 8.00 - 14.00 hod.

Vodohospodářská laboratoř Říčany provádí o rozbory pitných, odpadních, povrchových i bazénových vod.

Odběr vzorků vody:
Vzorek vody (např. k
e kolaudaci studny)si můžete odebrat sami nebo Vám jej můžou odebrat naši vzorkaři.
Pokud si budete vzorky vody odebírat sami, je potřeba vyzvednout si v laboratoři potřebné vzorkovnice. 
Průvodky ke vzorkům vody naleznete níže.

Za akreditovaný odběr našimi vzorkaři účtujeme dle platného ceníku 200 Kč bez DPH + dopravné 18Kč/km bez DPH. 

Příjem vzorků vody:
Pondělí, Úterý: 8,00 – 15,30 hod;
Středa: 8,00 - 11,00, hod.

Platba:
Přijímáme hotovost i platební karty.
Po předchozí dohodě můžeme vystavit také fakturu.

Výsledky rozborů:
Výsledky obdržíte od 7 do 15 pracovních dnů s ohledem na rozsah prováděného rozboru.
Protokol s výsledky lze vyzvednout osobně v laboratoři nebo jej zašleme elektronicky. 

Konzultace výsledků:
Laboratoř poskytuje na základě rozboru informace o kvalitě vody s následnou konzultací o řešení nevyhovujících ukazatelů. 

Objednávka rozborů a odběrů:
Objednávky odběrů vody našimi vzorkaři zasílejte na email: laboratorkopecna@seznam.cz

Průvodka vzorku pitné vody - formulář: 

Protokol o odběru a příjmu vzorku odpadní vody str. 1 + 2 formulář:


POSTUP PŘI ODBĚRU VZORKU PITNÉ VODY PRO ANALÝZU:

  • Před odběrem vzorku odtočte či odčerpejte asi 20 litrů vody a odstraňte z kohoutku spořiče a sítka.
  • Nejdříve naplňte plastové vzorkovnice tak, až přetékají a pevně je uzavřete.
  • Následně naplňte sterilní skleněnou lahev s hliníkovou folií do 3/4 (je nutno ponechat vzduchovou bublinu). Vzorkovnici ihned uzavřete a přitlačte těsně hliníkovou fólii na hrdlo lahve. Je třeba dbát na aseptický odběr!
  • Nedotýkejte se hrdla či vnitřního uzávěru skleněné ani plastové lahve.
  • Odebrané vzorky vody dopravte ihned do laboratoře – nejdéle však do 24 hodin.
  • Vzorky vody uchovejte i transportujte v chladu do 5°C .

UPOZORNĚNÍ: 
Vzorkovnice na mikrobiologický rozbor (skleněná láhev) jsou použitelné nejdéle šest týdnů od data sterilizace, uvedeného na dně vzorkovnice. Po uplynutí této doby vraťte vzorkovnice do laboratoře k případné výměně.Co dělat když.... aneb máte nevyhovující mikrobiologické výsledky rozboru vaší pitné vody? 

Kde hledat příčiny?

Příčinou zvýšeného výskytu mikroorganismů může být např. pronikání drobných živočichů či rostlinného materiálu do studny, dále pak pronikání povrchové vody či odpadní vody ze septiků, zvýšená či neopatrná aplikace hnojiv v blízkosti studny, případně výkopové práce v blízkosti studny atp. 

Co dělat? 
V případě, že jste obdrželi protokol a zjistili jste, že výsledky mikrobiologických parametrů vody jsou vyhodnoceny jako nevyhovující, doporučujeme Vám provést tato opatření:

-  vydesinfikujte studnu vhodným desinfekčním přípravkem pro pitnou vodu na bázi chlóru (např. SAVO ORIGINAL použijte dle návodu na lahvi). 
Důležité je desinfekční prostředek rozmíchat v přibližně 3 litrech vody a zředěný roztok nalít na povrch vody ve studni.  Následně všude roztočit kohoutky, aby došlo k propláchnutí všech rozvodů. Voda by měla být slabě cítit chlórem. Pokud voda není cítit chlorem, celý proces zopakujte.

- nouzovým krátkodobým řešením může být převaření vody, doba varu je minimálně 5 minut


Prohlášení o ochraně osobních údajů

• Osobní údaje zpracováváme z důvodů vyřízení Vašich objednávek na rozbory vod.
• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679(GDPR) je Správce.
• Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, adresu, případně adresu místa odběru pokud je odlišná, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
• Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy na rozbor vody.
• Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679(GDPR)
• Vaše osobní údaje poskytujeme pouze subdodavatelům, pokud se na rozboru vod podílí.
• Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
• Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodním organizacím ani jiným subjektům.
• Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo ode mne jako Správce požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.
• Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li podezření na zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR.


Vodohospodářská laboratoř Říčany, s. r. o.
Kolovratská 1476,251 01 Říčany
tel.: 323602539 mobil: 602363180
e-mail: laboratorkopecna@seznam.cz

 IČO 28393601 DIČ CZ28393601

Příjem vzorků vody:
Pondělí a úterý: 8.00 – 15.30 hod.
Středa: 8.00 - 11.00 hod.

 Pracovní doba laboratoře:
Pondělí až čtvrtek: 8.00 - 15.30 hod. (po dohodě do 18 hod.)
Pátek: 8.00 - 14.00 hod.