O NÁS

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. poskytuje služby dle platné legislativy.

 Provádíme rozbory i odběry :
 Pitné vody - pro kolaudace studní, vrtů, vodovodních řadů a přípojek
- pro pravidelnou kontrolu kvality
- v případě havárií vodovodních řadů a úniku vody
 Teplé vody z individuálních i hromadných zdrojů
 Bazénové vody a z koupališť ve volné přírodě
 Povrchové vody z potoků, rybníků, jezírek, vodotečí, vodních nádrží
 Odpadní vody – z čistíren odpadních vod včetně domovních a z kanalizačních řadů


Akreditace ČIA

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Zkušební laboratoř č. 1531 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratoř je pravidelně kontrolována  Českým institutem pro akreditaci a také se  účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. 


Více než 20 let zkušeností

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. vznikla v roce 1997 oddělením od firmy Vodovody a kanalizace Říčany s.r.o. s cílem poskytnout klientům vysoce kvalitní, rychlé a přesné rozbory vod. Tímto heslem se firma úspěšně řídí až do současnosti.


Přesný a spolehlivý způsob testování vody

Rozbor vody provedený akreditovanou vodohospodářskou laboratoří Říčany je přesný a spolehlivý způsob testování vody. Poznáte kvalitu vaší vody, zjistíte vhodnost vody pro pití a každodenní používání, nebo ukáže na prvky, které se musí z vody odstranit, aby voda byla kvalitní. 

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. poskytuje  klientům vysoce kvalitní, rychlé a přesné rozbory vod. 

Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám zákazníků a proto vždy preferujeme individuální přístup.

Obrázek editujete kliknutím

Proč si nechat udělat rozbor vody u nás?

Akreditace ČIA
Operativnost a kvalita
Individuální přístup k zákazníkovi
Možnost objednání akreditovaného odběru vody profesionálními vzorkaři
Oficiální protokol o rozboru vody v co nejkratším čase
Na základě výsledku rozboru poskytnutí informace o kvalitě vody
Konzultace řešení nevyhovujících ukazatelů vody

Vodohospodářská laboratoř Říčany, s. r. o.
Kolovratská 1476,251 01 Říčany

tel.: 323602539
mobil: 602363180
e-mail: laboratorkopecna@seznam.cz

IČO 28393601
DIČ CZ28393601

Příjem vzorků vody:
Pondělí a úterý: 7.30 – 15.30 hod.
Středa: 7.30 - 11.00 hod.

Pracovní doba laboratoře:
Pondělí až čtvrtek: 7.30 - 15.30 hod. (po dohodě do 18 hod.)
Pátek: 7.30 - 14.00 hod.