O NÁS


UPOZORNĚNÍ

V období 19. - 31. 12. 2022 bude z technologických důvodů LABORATOŘ UZAVŘENA
Aby do doby uzavření laboratoře mohly být zpracovány všechny přijaté vzorky, bude jejich příjem ukončen ve středu 14. 12. 2022

Budeme se na Vás těšit opět od pondělí 2. 1. 2023
 Děkujeme za pochopení, tým laboratoře.


Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. poskytuje služby dle platné legislativy.

 Provádíme rozbory i odběry :
 Pitné vody - pro kolaudace studní, vrtů, vodovodních řadů a přípojek
- pro pravidelnou kontrolu kvality
- v případě havárií vodovodních řadů a úniku vody
 Teplé vody z individuálních i hromadných zdrojů
 Bazénové vody a koupališť ve volné přírodě
 Povrchové vody z potoků, rybníků, jezírek, vodotečí, vodních nádrží
 Odpadní vody – z čistíren odpadních vod včetně domovních a z kanalizačních řadů


Akreditace ČIA

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Zkušební laboratoř č. 1531 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Laboratoř je pravidelně kontrolována  Českým institutem pro akreditaci a také se  účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. 


Více než 20 let zkušeností

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. vznikla v roce 1997 oddělením od firmy Vodovody a kanalizace Říčany s.r.o. s cílem poskytnout klientům vysoce kvalitní, rychlé a přesné rozbory vod. Tímto heslem se firma úspěšně řídí až do současnosti.


Přesný a spolehlivý způsob testování vody

Rozbor vody provedený akreditovanou vodohospodářskou laboratoří Říčany je přesný a spolehlivý způsob testování vody. Poznáte kvalitu vaší vody, zjistíte vhodnost vody pro pití a každodenní používání, nebo ukáže na prvky, které se musí z vody odstranit, aby voda byla kvalitní. 

Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. poskytuje  klientům vysoce kvalitní, rychlé a přesné rozbory vod. 

Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám zákazníků a proto vždy preferujeme individuální přístup.

Obrázek editujete kliknutím

Proč si nechat udělat rozbor vody u nás?

Akreditace ČIA
Operativnost a kvalita
Individuální přístup k zákazníkovi
Možnost objednání akreditovaného odběru vody profesionálními vzorkaři
Oficiální protokol o rozboru vody v co nejkratším čase
Na základě výsledku rozboru poskytnutí informace o kvalitě vody
Konzultace řešení nevyhovujících ukazatelů vody

Vodohospodářská laboratoř Říčany, s. r. o.
Kolovratská 1476,251 01 Říčany

tel.: 323602539
mobil: 602363180
e-mail: laboratorkopecna@seznam.cz

IČO 28393601
DIČ CZ28393601

Příjem vzorků vody:
Pondělí a úterý: 7.30 – 15.30 hod.
Středa: 7.30 - 11.00 hod.

Pracovní doba laboratoře:
Pondělí až čtvrtek: 7.30 - 15.30 hod. (po dohodě do 18 hod.)
Pátek: 7.30 - 14.00 hod.