CENÍK SLUŽEB

Ceny jsou uváděny včetně DPH 21% 

Ceník rozborů pitné vody pro individuální zásobování :


Mikrobiologický rozbor:                                                                                                                         920,- Kč
Obsah rozboru: Koliformní bakterie, enterokoky, Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, příprava vzorkovnice pro mikrobiologii, evidence, vystavení protokolu, archivace.
Mikrobiologický rozbor bez Escherichia coli:                                                       865,- Kč

Mikrobiologický a chemický rozbor – rozsah M:                                                              1972,- Kč
Obsah rozboru: Koliformní bakterie, enterokoky, 
Escherichia coli, počty kolonií při 36°C, zákal, CHSK – Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, pH, vodivost, tvrdost, přípravy vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.                                                                         
Mikrobiologický a chemický rozbor – rozsah M bez Escherichia coli:              2027,- Kč

Mikrobiologický a chemický rozbor – rozsah V (rozšířený):                                  2686,- Kč
Obsah rozboru: Koliformní bakterie a Escherichia coli, enterokoky, počty kolonií při 36°C, zákal, pach, barva, CHSK – Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, pH, vodivost, tvrdost, železo, mangan, sírany, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.
+ vápník a výpočet hořčíku:                                                                                                  2789,- Kč

Ceník rozborů pitné vody pro hromadné zásobování:

Rozbory pitné vody prováděné dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.83/2014Sb. a pozdějších předpisů 


Mikrobiologický rozbor:                                                                                                                        1065,- Kč
Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 36°C a 22°C, příprava vzorkovnice, evidence, vystavení protokolu, archivace.

Krácený rozbor pitné vody dle přílohy č. 5 vyhlášky - KB:                                          2753,- Kč
Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 36°C a 22°C, barva, zákal, pach, chuť, CHSK – Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, pH, vodivost, železo, mangan, volný chlor, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.

Rozšířený krácený rozbor dle přílohy č. 5 vyhlášky – KC:                                           3116,- Kč
Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, enterokoky, Clostridium perfringens, počty kolonií při 36°C a 22°C, barva, pach, chuť, zákal, CHSK – Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, pH, vodivost, železo, mangan, tvrdost, vápník, hořčík, sírany, volný chlor, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.

Úplný rozbor pitné vody dle přílohy č. 5 vyhlášky se základními pesticidy:                                                                                                                                                                                                      16630,- Kč 
Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, Clostridium perfringens, enterokoky, počty kolonií při 36°C a 22°C, barva, pach, chuť, zákal, CHSK – Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, pH, vodivost, železo, mangan, tvrdost, vápník, hořčík, sírany, hliník, volný chlor + doplněk úplného rozboru (speciální analýzy v rozsahu vyhlášky prováděny subdodavatelsky akreditovanou laboratoří VIS a.s.), příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace. 

Úplný rozbor pitné vody dle přílohy č. 5 vyhlášky s pesticidy dle KHS:   
                                                                                                                                                                                                                  26011,- Kč
Obsah rozboru:  Escherichia coli a koliformní bakterie,  Clostridium perfringens,
enterokoky, počty kolonií při 36°C a 22°C, barva, pach, chuť, zákal, CHSK – Mn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, pH, vodivost, železo, mangan, tvrdost, vápník, hořčík, sírany, hliník, volný chlor + doplněk úplného rozboru (speciální analýzy v rozsahu vyhlášky prováděny subdodavatelsky akreditovanou laboratoří VIS a.s.), pesticidy dle KHS -subdodávka, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.


Ceník rozborů odpadní vody: 


Odpadní vody – základní rozbor:                                                                                                 1059,- Kč

Obsah rozboru: BSK5, CHSK – Cr, nerozpuštěné látky, evidence vzorku, vystavení protokolu, archivace.

Odpadní vody – základní rozbor s N-NH4                                                                              1289,- Kč
Obsah rozboru: BSK5, CHSK – Cr, nerozpuštěné látky, N-NH4, evidence vzorku, vystavení protokolu, archivace.

Odpadní vody – základní rozbor s N-NH4 a celkovým fosforem:                        1543,- Kč
Obsah rozboru: BSK5, CHSK – Cr, nerozpuštěné látky, N-NH4, P celkový, evidence vzorku, vystavení protokolu, archivace.

Ceník rozborů teplé vody: 

Rozbory teplé vody prováděné dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Rozbor teplé vody dle přílohy č. 3 vyhlášky – z individuálního zdroje:           4513,- Kč

Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., počty kolonií při 36°C, zákal, pach, ChSK- Mn, pH, trihalomethany, chlor volný, teplota, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.

Rozbor teplé vody dle přílohy č. 2 vyhlášky - z veřejného vodovodu:             4011,- Kč
Obsah rozboru: Legionella sp., počty kolonií při 36°C, barva, zákal, pach, TOC, pH, fosforečnany, trihalomethany, chlor volný, teplota, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.

Ceník rozborů bazénové vody: 

Rozbory teplé vody prováděné dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Rozbor bazénové vody dle přílohy č. 8 vyhlášky – voda během provozu Mi1 + CH
Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, počty kolonií při 36°C, zákal, TOC, chlor volný, chlor vázaný, redox potenciál, teplota, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.
Včetně Legionella sp., - vířivé vany                                                                                            3176,- Kč
Bez Legionella sp.                                                                                                                                     2547,- Kč

Rozbor bazénové vody dle přílohy č. 8 vyhlášky – voda během provozu Mi1
Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.
                                                                                                                                            1404,- Kč

Rozbor bazénové vody dle přílohy č. 8 vyhlášky – vstupní upravená voda
Obsah rozboru: Escherichia coli a koliformní bakterie, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legonella sp., počty kolonií při 36°C, teplota, příprava vzorkovnic, evidence, vystavení protokolu, archivace.
                                                                                                                                                                               2033,- Kč

Ceník akreditovaných odběrů vzorků a doprava vzorků:


Odběr vzorků pitné vody do 2 litrů:                                                                                                242,- Kč
Odběr vzorků pitné vody nad 2 litry:                                                                                             290,- Kč
Odběr vzorku teplé vody do 2 litrů:                                                                                                242,- Kč
Odběr vzorku vody z koupaliště ve volné přírodě:                                                             303,- Kč
Odběr vzorků z bazénů delších než 26 m:                                                                                 363,- Kč
Odběr vzorků z bazénů kratších než 26 m:                                                                              303,- Kč
Odběr vzorků odpadní a povrchové vody prostý vzorek:                                            266,- Kč
Odběr vzorků odpadní vody 2 hod (typ A) odběr. zařízením:                                   726,- Kč
Odběr vzorků odpadní vody 24 hod (typ B,C) odběr. zařízením:                           1210,- Kč

Doprava vzorků:                                                                                                                                    22,- Kč/km
Práce technologa VŠ:                                                                                                                 545,- Kč/hod.
Práce technika SŠ:                                                                                                                        425,- Kč/hod.


Vodohospodářská laboratoř Říčany, s. r. o.
Kolovratská 1476,251 01 Říčany
tel.: 323602539 mobil: 602363180
e-mail: laboratorkopecna@seznam.cz

 IČO 28393601 DIČ CZ28393601

Příjem vzorků vody:
Pondělí a úterý: 8.00 – 15.30 hod.
Středa: 8.00 - 11.00 hod.

 Pracovní doba laboratoře:
Pondělí až čtvrtek: 8.00 - 15.30 hod. (po dohodě do 18 hod.)
Pátek: 8.00 - 14.00 hod.