Vodohospodářská laboratoř Říčany s.r.o. vznikla v roce 1997 oddělením od firmy Vodovody a kanalizace Říčany s.r.o. s cílem poskytnout klientům vysoce kvalitní, rychlé a přesné rozbory vod. Tímto mottem se firma úspěšně řídí až do současnosti. Vodohospodářská laboratoř se snaží vyjít vstříc potřebám klientům a z tohoto důvodu preferuje individuální přístup. Vodohospodářská laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Vodohospodářská laboratoř poskytuje služby dle platné legislativy. Provádí rozbory i odběry :
• Pitné vody - pro kolaudace studní, vrtů, vodovodních řadů a přípojek
- pro pravidelnou kontrolu kvality
- v případě havárií vodovodních řadů a úniku vody
• Teplé vody z individuálních i hromadných zdrojů
• Bazénové vody a koupališť ve volné přírodě
• Povrchové vody – potoků, rybníků, jezírek, vodotečí, vodních nádrží
• Odpadní vody – z čistíren odpadních vod včetně domovních a z kanalizačních řadů

Výsledky rozborů obdržíte od 7 do 15 pracovních dnů s ohledem na rozsah prováděného rozboru.

Laboratoř poskytuje na základě rozboru informace o kvalitě vody s následnou konzultací o řešení nevyhovujících ukazatelů.

Pracovní doba laboratoře:
Pondělí až čtvrtek od 7:30 do 15:30 hodin,
Pátek od 7:30 do 14 hodin,
V pracovní dny po dohodě do 18 hodin.

Prohlášení o ochraně osobních údajů