Prohlášení o ochraně osobních údajů

• Osobní údaje zpracováváme z důvodů vyřízení Vašich objednávek na rozbory vod.
• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679(GDPR) je Správce.
• Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, adresu, případně adresu místa odběru pokud je odlišná, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
• Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy na rozbor vody.
• Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679(GDPR)
• Vaše osobní údaje poskytujeme pouze subdodavatelům pokud se na rozboru vod podílí.
• Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
• Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodním organizacím ani jiným subjektům.
• Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo ode mne jako Správce požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.
• Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li podezření na zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR.

V Říčanech dne 25.5.2018

Správce: Vodohospodářská laboratoř Říčany, s. r. o

stáhnout
Prohlášení ke stažení